Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3)Ochrana ústavy - státověda (zápočet)

Ústava představuje určitý závazný systém pravidel ve společnosti, v tomto smyslu je zárukou stability společnosti.

K ochraně ústavnosti se používají základní teorie:
1)teorie organická – všechny právní normy nesmějí být v rozporu s ústavou
2)teorie institucionální – ústava určuje pravidla hry pro orgány moci a žádný z nich není oprávněn ohrožovat pravomoci druhého
3)teorie společenské smlouvy – ústava stanoví pravidla pro všechny a kontrola ústavnosti dohlíží na jejich dodržování

Právní ochrana ústavy je realizována s ochranou politickou, je podmíněna psanou a nehybnou ústavou, která tvoří vrchol soustavy právních předpisů. Pro kontrolu ústavnosti je zřízen zvláštní orgán pověřený výkonem tzv. kontroly ústavnosti. Soudní ústavní kontrolu provádí obecní soudní systém a především Nejvyšší soud = Ústavní soud.

Žádné komentáře:

Okomentovat