Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4)Satisfakce činěná veřejnou mocí - státověda (zápočet)

Pokud bylo zjištěno, že jednáním veřejné moci byla způsobena škoda, následuje satisfakce (omluva), která může mít podobu:
1)navrácení do původního stavu – např. fyzický majetek
2)verbální satisfakce – spíše doplňuje jinou satisfakci
3)hmotněprávní včetně finanční satisfakce – jeví se jako nejlépe použitelná

V systému odpovědnosti veřejné moci je sankciována i odpovědnost fyzické osoby, která funkčně jedná jménem veřejné moci. Jako právní následek se uplatňuje odvolání z funkce, rozpuštění orgánu, přeložení finanční pokuta atd.

V soudnictví přezkoumává rozhodnutí jednoho soudu druhý soud. Soud může také vydat rozhodnutí na základě zjištění, která nejsou pravdivá = satisfakce – zrušení rozhodnutí, různé druhy náhrady.

Žádné komentáře:

Okomentovat