Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Přednáška - Marketing

Marketing je umění nacházet příležitosti, rozvíjet je a výnosně jich využívat – Philip Kotler

Marketing je relativně mladá a rychle se rozvíjející vědní disciplína. Objevil se kolem roku 1910 v důsledku hospodářské krize v USA.

Marketing chápeme jako systém myšlení i systém konkrétních akcí, v němž je strategická i operativní složka velmi úzce svázána.

Marketing je integrovaný komplex činností, zaměřených na trh – jde o koordinovanou součinnost mnoha aktivit.

Marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník bude požadovat, a to tím, že bere v úvahu jeho potřeby a požadavky a tomu přizpůsobuje vývoj zboží, jeho design, cenu, balení, formy prodeje, propagaci aj.

Podstatou marketingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu.

Marketing je proces řízení jehož výsledkem je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dosaženy i cíle organizace.

Úspěšné podnikání vyžaduje nejen schopnost přizpůsobit se složitým a velmi proměnným podmínkám fungování trhu, ale současně i aktivně působit na dynamické vztahy mezi nabídkou a poptávkou.

Pojetí (dimenze) marketingu
- marketing jako podnikatelská filosofie a z toho plynoucí marketingová koncepce. Je založena na marketingové (oboustranné) komunikaci – otevřenost vůči informacím z prostředí (mikro, makro)

- je aplikací poznatků z managementu (motivování, organizování, …) – co můžu v dané době pro daný podnik použít . vycházím z marketingové koncepce.

- specifické nástroje a techniky marketingu – výpočty, postupy, ukazatele apod.


techniky

disciplína řízení

filosofie


Marketing je pragmatická praktická disciplína, která čerpá z:
- ekonomie – makro, mikro
- statistiky
- matematiky
- psychologie
- historie
- sociologie
- politologie
- demografie
- technologie vedoucí ke vzniku produktu
- znalost produktu
- zbožíznalství

Žádné komentáře:

Okomentovat