Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Přednáška - Podnikatelské koncepce

Podnikatelské koncepce
obecně vyjadřují určitou filosofii podnikatelského myšlení. Přístup k tomu, jak co nejefektivněji dosahovat stanovených cílů na trhu. Lze na nich dokumentovat posun, který v moderním marketingovém způsobu řízení probíhal.

Výrobní koncepce
- vychází z předpokladu, že spotřebitelé budou preferovat především výrobky, které budou snadno dostupné a levné. Výrobce se proto musí koncentrovat především na zvýšení objemu produkce, dosažení nižších nákladů než konkurence a zajištění širokého pokrytí trhu. Tato koncepce je zaměřena na potřeby výrobce nikoliv zákazníka

- Výrobní koncepce je typicky široce akceptována v ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku a spotřebitelé se při nedostatku výrobků zajímají především o jejich získání.

- Historie - souvisí s prosazením tržní ekonomiky – přerod feudální společnosti na buržoazní. Migrace – lidé se živili námezní prací – vznik peněz – narůstající poptávka spotřebního zboží – zdánlivě nevyčerpatelná poptávka. Počátky industrializace – průmysl byl několikrát produktivnější. Zkušenostní efekt – optimalizace – klesají náklady, zvýšení produktivity. Navyrábět co nejvíce zboží a za nejlepší cenu ho prodat. Zkušenosti z vojenství, společensko-vědní idea o řízení státu, církev. Staví na lidech, kteří mají předpoklady pro technické znalosti, organizování a byrokracii, vedení lidí a vyhodnocování. Není potřeba intenzivně komunikovat s prostředím.

- 1 světová válka – opakuje se zde historie (středověk) – rozdělení světa – zboží strategického významu – nedostupné zboží. Hledání a objevování nových technologií a možností. Válka plodí destrukci – obnova. Optimismus, požadavek na co nejrychlejší obnovu. Následující desetiletí – motorifikace, elektrifikace apod. celospolečenské uplatnění – komerční využití Velice rychle se vyrovnává vztah mezi nabídkou a poptávkou

Prodejní koncepce
- je založena na předpokladu, že spotřebitel je typicky pasivní a je třeba ho ke koupi přemluvit pomocí často agresivních metod prodeje a propagace. Prodejní koncepce se koncentruje na potřeby prodávajícího. Většina podniků praktikuje prodejní koncepci za situace, kdy mají nadbytek kapacit. Jejich cílem je spíše prodat to, co vyrobily, než vyrábět to, co by mohly prodat. Neumí správně motivovat a komunikovat se spotřebitelem. Výstavba infrastruktury – 20. a 30. léta – obchodní zástupci. Pojí distribuci s komunikací. Nové technické prostředky jsou využívány pro komerční sdělení.

Výrobková koncepce
- vychází z předpokladu, že zákazník preferuje při nákupu nejvyšší kvalitu a je ochoten za ni zaplatit vysokou cenu. Výrobkově orientované podniky se zaměřují na výrobu kvalitních výrobků a na jejich stálé zdokonalování. Výrobková koncepce může vést k marketingové krátkozrakost protože se podnik příliš soustřeďuje na výrobek a méně již na potřeby spotřebitelů, takže často projektuje výrobky s nevyužitelnými charakteristikami.

- Doba vzniku průmyslového designu – není zde zpětná vazba na to co si zákazník přeje – firmy začínají s klientským servise, vedení databází.

Marketingová koncepce
- je Přijetím marketingové založena na principu trvalé orientace na zákazníka a jeho potřeby, kterému podnik přizpůsobuje zaměření procesů vývoje, výroby a prodeje zboží. V rozvinutých ekonomikách se objevila v 50. a 60. letech 20. století. koncepce podnik zdůrazňuje snahu i řešení problémů spotřebitele.
Znamená respektování:
o orientace na zákazníka
o budování vztahů se zákazníky na základě nepřetržitého kontaktu s nimi
o orientace na cílové trhy (část trhu, kterou se podnik rozhodl získat)
o koordinace všech marketingových funkcí a činností s ostatními činnostmi podniku
o nepřetržitost marketingu jako procesu
o dosažení cílů podniku

Sociální marketnigová koncepce
- je založena na požadavku dosažení souladu mezi potřebami a zájmy zákazníků a dlouhodobými sociálními a etickými zájmy společnosti.

Praktická konkretizace marketingové koncepce firmy je spojena s tvorbou a využíváním nástrojů marketingu – s tzv. marketingovým mixem –4P marketingu (Product, Price, Place, Promotion)


Článek podporuje:
lisovna, vstřikování plastů , plastové reklamní předměty

Žádné komentáře:

Okomentovat