Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

HLAVA OSMÁ – Přechodná a závěrečná ustanovení

Listina základních práv a svobod

Zákon č. 2 / 1993 Sb. LZPS
• Ratifikovaná mezinárodní úmluva (přijatá ze zahraničí)
• LZPS = 6 hlav => 44 článků

Rozčlenění:

Hlava první - Obecná ustanovení
Hlava druhá - Lidská práva a základní svobody
Oddíl první - Základní lidská práva a svobody
Oddíl druhý - Politická práva
Hlava třetí - Práva národnostních a etnických menšin
Hlava čtvrtá - Hospodářská, sociální a kulturní práva
Hlava pátá - Právo na soudní a jinou právní ochranu
Hlava šestá - Ustanovení společná

Hlava I.
Obecná ustanovení
Článek 1
Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Žádné komentáře:

Okomentovat