Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná

Článek 61
Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Článek 62
Prezident republiky
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
i) podepisuje zákony,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky

Článek 63
(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
g) jmenuje a povyšuje generály,
i) jmenuje soudce,
j) má právo udělovat amnestii.

Žádné komentáře:

Okomentovat