Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

HLAVA SEDMÁ - Územní samospráva

Článek 101
(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem.
(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

Článek 102
Funkční období zastupitelstva je čtyřleté.

Článek 104
(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.
(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

14 vyšších územních samosprávných celků:
Ústecký kraj - Ústí nad Labem
Karlovarský kraj - Karlovy Vary
Plzeňský kraj - Plzeň
Jihočeský kraj - České Budějovice
Vysočina - Jihlava
Jihomoravský kraj - Brno
Zlínský kraj - Zlín
Moravskoslezský kraj - Ostrava
Olomoucký kraj - Olomouc
Pardubický kraj - Pardubice
Královéhradecký kraj - Hradec Králové
Liberecký kraj - Liberec
Středočeský kraj - Praha
Praha

Žádné komentáře:

Okomentovat