Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

HLAVA PÁTÁ - Nejvyšší kontrolní úřad

Článek 97
(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.
(2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.

HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
Článek 98
(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu (aby příliš nenarůstala inflace); do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.


HLAVA SEDMÁ - Územní samospráva
Článek 99
Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

Článek 100
(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.
(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.
(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat