Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Aplikační třídy a kategorie pro kabeláž. Módy procesorů, výpočet adres v reálném režimu a při segmentaci v chráněném režimu

1)Aplikační třídy a kategorie pro kabeláž


APLIKAČNÍ TŘÍDY
- Třídy A až E
- Třída C- do 16MHz (odpovídá 10Mb/s)
- Třída D- do 100b/s (fast ethernet)
- Třída E- do 622Mb/s (do 1Gb/s)KATEGORIE PASIVNÍCH PRVKŮ
- kategorie 4- určena pro 10Mb a 10MHz
- kategorie 5- CAT 5- pro 100Mb/s a 100MHz
- dají se použít i do 1Gb/s
- měli by mít 4 kroucené páry
- používají se UTP kabely (nestíněné)
- CAT 5E/CAT 5-2000- dá se použít pro 1Gb přenosy, ale jen na krátké vzdálenosti
- kategorie 6- do 250MHz
- celá kabeláž se dělá od jednoho výrobce (totéž platí i u novějších kategorií)
- 1Gb/s, vyšší přenosy pouze do 100m
- používají se FTP kabely (fóliové)- kabely jsou tlustší, méně ohebné
- cenově se přibližují optice
- kategorie 7- do 600MHz
- nedostatek měřících přístrojů (nedá se měřit)
- používají se STP kabely (stíněné)- kabely chráněné proti vnějším přeslechům
- 100Gb/s
- kategorie 8- do 1000Gb/s
- vzdálenost do 50m


- V prostředích s velkým rušením se musí použít alespoň fóliové kabely popřípadě stíněné.
- Vertikální kabely nesmí být příčinou požáru.
- Ve strukturované kabeláži by se neměli používat koaxiální kabely.
- Optické kabely jsou na elektromagnetické rušení necitlivé
- bezdrátové spoje: rádiové vlny, satelity, lasery, IRDA


1)Módy procesorů, výpočet adres v reálném režimu a při segmentaci v chráněném režimu

Módy procesorů:

REAL MODE
- zjišťuje adresu k získání fyzické paměti
- platí pouze v paměti do 1MB+64kB
- Jde o adresování paměti u procesoru 8086, kde adresová sběrnice měla šířku 20 bitů. Bylo tedy možné přímo adresovat 1 MB paměti. Tento režim používá systém MS-DOS. Z toho vyplývá, že sám o sobě neumí adresovat více jak 1 MB paměti přímo, i když je šířka adresové sběrnice větší. Pro tyto účely slouží rutina EMM386.EXE. Adresace paměti se provádí pomocí 16-ti bitového segmentu a 16-ti bitového offsetu. Fyzická adresa buňky v paměti se spočítá součtem segmentu posunutého o 4 bity vlevo a offsetu.
- virtuální (neskutečná) adresa- se zadává segment:offset         16-64kB
- segment i offset mají každý 16b
- vypočítá se: segment se posune o 4 nuly do leva (např.1A27 + 4nuly= 1A27 0000) a přičte se k němu offset
- v real modu se můžu dostat do 1MB+64kB paměti
- oblast 1MB až 64kB- paměť pro programy

Procesor Šířka sběrnice Adresovatelná paměť
8086 20 bitů 1 MB

286 24 bitů 16 MB

386 32 bitů 4 GB


PROTECTED MODE
- adresace paměti nad 1MB
- umožňuje spouštět více programů- multitasking
- přerušení v protected modu se děje tak, že celý segment se vyčleňuje na stack
- adresa se vytváří ze dvou částí- selektoru(16b) a offsetu(16b/32b)
- lineární adresa (fyzická)- adresa po součtu offsetu a báze
- adresa, která je pouštěná do AB
- vychází ze segmentování
- virtuální adresa- adresa selektoru a offsetu

- Podle bitu TI v selektoru se nastaví tabulka, ve které se bude vyhledávat. Ze záznamu na který ukazuje index se vezme 24 bitová báze (386 – 32 bitů) a sečte se s 16-ti bitovým offsetem (386 – 32 bitů). Výsledkem je 24 (32) bitová lineární adresa která je při vypnutém stránkování zároveň fyzickou adresou, při stránkování zapnutém se použije pro výběr stránkového adresáře a stránky. Na rozdíl od stránky nemá segment pevně stanovenou délku a ta je uložena v tabulce deskriptorů (LDT nebo GDT).
- Tabulky:- Lokální(LDT)- jsou v ní uloženy segmenty, které může používat jen jedna daná aplikace
- uvedená v globální tabulce
- Globální(GDT)- jsou v ní uloženy segmenty společné pro více aplikací a adresy lokálních proměnných.
- uvedená v systému
- tabulka má velikost 64kB a má 8kB řádků po 8b
- Práva RPL 00- můžou zasahovat kamkoliv
01- nemůžou zasahovat do jádra systému jinak můžou vše
10- může zasahovat pouze do knihoven
11- všichni ostatní

286 DESCRIPTOR
- báze 3B- adresa začátku segmentu
- limit 2B- velikost segmentu
- rights 1B (jsou v něm uloženy: RPL, atributy souborů,…)
- NC- rezerva 2B
- offset 32b

386 DESCRIPTOR
- selektor zůstává 16b
- offset je 32b

LEGACY MOD
- je určen aby 64b procesory dokázaly pracovat s 32b OS

LONG MOD
- u 64b procesorů, neprovádí segmentování

STRÁNKOVÁNÍ
- používá se u procesorů 386 a vyšší
- stránkování- vychází z lineární adresy
      Lineární (fyzická) adresa – 32b
ADRESÁŘ STRÁNKA OFFSET
       10b                  10b                 12b
- Paměť je rozdělena na stránky, které mají pevně stanovenou délku 4kB
- Každý program má ve stránkovém adresáři několik položek, které ukazují do paměti na začátek seznamu stránek, které může program používat. Ze seznamu stránek se vybere 20-ti bitová adresa stránky, k té se přidá 12-ti bitový offset a výsledkem je 32-ti bitová fyzická adresa.

- počet řádků ve stránkovém adresáři nebo ve stránkovací tabulce je 1k (210)

Flat model- rozšiřování segmentu až na 32Gb (4GB)
- celý prostor se jeví jako jeden segment a ten je rozdělen na stránky
- výstup segmentu je vstup do stránkovací tabulky (používá stránkování)

Virtuální mód/V86- používá se od procesorů 386
- do módu V86 se procesor může dostat jen z protected modu
- celá paměť je rozdělena na úseky po 1MB a každý úsek patří jednomu virtuálnímu procesoru
- virtuální paměť- část disku vytváří virtuální OP


SWAPování
- dochází k němu pokud programy potřebují v OP více místa, než systém může poskytnout
- části programu, které jsou podmínkou pro běh programu a nejsou právě používány se ukládají zpátky na disk a později, až jsou potřeba se načtou do OP
- v systému Windows je swapovací soubor, v Unixu swapovací partition
- čím větší OP → tím větší swapovací prostor
- swap disk- nemá souborový systém (ukazuje, kde je co na disku uložené)
- má svůj vlastní partition (tabulku, číslování sektorů, nastavení,… =samostatný logický disk)

preemptivní- přepínání úloh po daných časových intervalech
nepreemptivní (kooperativní)- přepínání úloh se děje při přerušení a ukládá se stav procesoru
- když se zasekne 1 úloha, tak se zasekne celý systém
- je rychlejší

Rozdělení paměti z hlediska procesoru
- Velikost OP je pevně dána procesorem
PROCESOR 80 86
- má 20b AB(Adres Bus) a je 16-ti bitový
EMS
ŘADIČE
paměť graf. karty

Paměť pro programy1kB
Paměť nad 1MB                      1MB


                              UMB   adresovatelná paměť, která umožňuje přes nějaký    
                                    HW vidět paměť nad 1MB
                                  640kB       spolupráce s HDD

                                  identifikace otevřených souborů
                                  věci co souvisí s OS
                        tabulka vektorů přerušení

PROCESOR 80 286
- má 24b AB(Adres Bus) a je 16-ti bitový
- díky širší AB se k paměti nad 1MB dostane i bez dalšího HW
     PAMĚŤ NAD 1MBŽádné komentáře:

Okomentovat