Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Porty – rozdělení, vlastnosti, časové diagramy. Strukturovaná kabeláž – horizontální a vertikální rozvody, zásady budování, metalická vedení (koaxiální kabely a twisty) – parametry, měření, vlastnosti.

1)Porty – rozdělení, vlastnosti, časové diagramy

Port
je fyzickým prostředkem počítače nebo jeho komponenty pro komunikaci s okolím – s jiným počítačem, zařízením či příslušenstvím. Doslova se jedná o speciální místo do kterého je připojen kabel či samotné zařízení. Tímto připojením dochází k přímému spojení vodičů a je umožněn přenos signálu. Portů dnes existuje celá řada a prakticky všechna zařízení jsou připojována za jejich použití. Konektory mají dvě strany - Samiččí (female) strana – strana určená k zasunutí samčí (male)

dělení:- paralelní - přenos je současně po více vodičích, na kratší vzdálenosti a je nákladnější
            - sériové - přenos se provádí bit po bitu. Pro připojení na centralizovaný počítač se  u terminálů používá BSC port, který využívá DMA. Konektor je stejný jako u COM (COM bude končit stejně jako PS2 v r. 2004).
- Každý port musí mít svou adresu v I/O prostoru, aby ho mohl počítač najít. Dále má přidělené přerušení IRQ,  kterým se hlásí o slovo.


Jsou dva způsoby přenosu, dle kterých je možno porty rozdělit na 4:
Asynchronní Není přítomen žádný určující hodinový signál, zařízení se musí synchronizovat při přenosu každého slova – což sice zdržuje, ale zato umožňuje nastavovat například různé datové rychlosti. K datům je vysílán signál STROB – ten ukazuje že jsou aktuálně nastavené hodnoty platné
Synchronní Obě strany jsou spolu sladěny stejně, buďto napořád nebo na celou dobu přenosu – není již tedy potřeba se zabývat synchronizací a proud dat může být nepřerušený (nemusí být dělen na slova). Nejjednodušší je přenášet hodinový signál speciálním vodičem (což je ale nákladné na prostředky i spracování), je možné ho ale i „zamíchat mezi data“
Izochronní přenos zaručuje že přenosy budou uskutečňovány pravidelně a data samotná také budou chodit s určitou pravidelností. Jsou tolerovány výkyvy, ale úplná nahodilost je nepřípustná – což se velmi hodí například pro přímé přenosy hlasu, videa – je možno garantovat že data budou přicházet pořád a pravidelně. Košťálova definice (kdyby někdo přišel na význam tak řekněte) – jsou synchronizovány frekvencí i fází.
Neizochronní přenosy toto negarantují – využití u služeb které nebazírují na nějakých časových úsecích – HTTP, maily... (všechny přenosy, které nejsou izochronní)


Druhy přenosů:
- jednosměrné- data jdou pouze jedním směrem- simplex
- obousměrné- data jsou odesílá i přijímá- half duplex- po jednom vodiči (v jednom okamžiku může vysílat jen jedna stanice)
- full duplex- po více vodičích
- současně přijímá a odesílá (mohou vysílat obě stanice zaráz)


Sériové porty:
jsou perspektivnější než paralelní, méně problémové, menší přeslechy a je snadný přechod na optické prostředí.
Sériový přenos může být:
- synchronní- kdy data jsou synchronizována frekvencí i fází


- asynchronní- kdy data jsou synchronizována jen počáteční frekvenci nebo fází, a nebo nejsou synchronizována vůbec.RS232 (COM)
- sériový port
- napěťové rozhraní:- logická 0 a 1 je vyjádřena napětím “0“ 0 až +15V
“1“ až -15V
- umožňuje plný duplexní provoz
- dosah 20m

- režim- NULL-MODEM- bez modemu, využívá se na krátké vzdálenostisystém START-STOP- systém je vždy spouštěn STARTovacím bitem0a ukončí STOPovacím bitem1
- jeden ze způsobů přenosu dat
- START se neprogramuje (je dán)
- STOP se musí naprogramovat

Mode baud=9600 parity=0 data=7 stop=1
=9600kb/s

- parita- kontrolní součet
- doplňuje jeden bit na sudou nebo lichou paritu → dokáže nají chybu v jenom bitu
- přenos je asynchronní, ale zesynchronizuje se startovacím bitem 0 = arytmický přenos
- na vysílací a přijímací straně jsou hodiny a startovacím bitem 0 se zesynchornizují

USB (Universal Serial Bus)
- sběrnicové napojení periférií (na jeden výstup lze napojit např. myš, scanner, reproduktory, telefon,  modem, joystick, tiskárnu)
- podpora reálného přenosu hlasu, zvuku a komprimovaného videa (normální video potřebuje tok okolo 25-500Mb/s)
- přenosová rychlost 1,2MB/s
- zařízení lze zapojovat za chodu
- délka kabelu mezi zařízením je max. 5m, v případě řetězení max. 25m
- možnost napájení periferních zařízení z počítače
- USB 2- přenosová rychlost 480Mb/s= 60MB/s (40x rychlejší než USB 1), zpětně kompatibilní s USB 1
- USB mělo být určeno pro připojování polohovacích periferií, pomalých diskových jednotek, modemů, zvukových karet a podobně, zatímco FireWire byl navržen pro stahování záznamů z videokamer, diskové systémy a další periferie s vysokým přenosovým výkonem. Nástup USB 2.0 však umožní, aby i rychlejší zařízení bylo možné připojit na sběrnici USB, aniž by však došlo k výraznější ztrátě výkonu, jako tomu je dnes.
Pin Signál Popis
1 VCC Power - napájení +5 V (červený)
2 DATA- DATA- (bílý)
3 DATA+ DATA+ (zelený)
4 GND Ground - zem (černý)
USB typ A               USB typ B
         
Fire Wire (IEEE 1394, I-Link)
- neboli  IEEE 1394 (I-Link) je vysoko rychlostní sběrnice nahrazující parallel, audio, power, video, serial a SCSI. Je označována jako Multimediální spojení.
- real time přenos dat pro multimedia
- volná propojení kombinující daisy chain a stromovou strukturu
- výkonnější - výkon odpovídá SCSI-2
- přenosová rychlost: 400Mb/s = 25MB/s (v budoucnu počítá se s 800Mb/s a 1Gb/s)
- dynamická a automatická adresace (bez DIP) (nemusí se nastavovat identifikační čísla jako u SCSI)
- lze odpojovat a připojovat zařízení za chodu
- lze připojit až 63 zařízení na jeden bus (podstrom) (USB jen 7)
- umožňuje propojit až 1023 busů dohromady přes huby [6] (USB 127)
- vzdálenost mezi dvěma zařízeními max. 5m, celkem 69m
- podporuje plug and play (automatická konfigurace připojených zařízení), hot-swap (umožňuje připojit nebo odpojit zařízení za chodu počítače)

dva typy komunikace:
- isochronní- je zaručeno časování, není zaručena dodávka a potvrzení dat (určen pro přenos dat)
- asynchronní- je zaručena dodávka a potvrzení dat, není zaručeno časování (určen pro přenos zpráv)
- vhodný pro digitální fotoaparáty HDTV, pevné disky, DVD, tiskárny apod.
- Použití: videokamery, disky, tiskárny, monitory, scannery, digitální fotoaparáty a pod.
- Kabeláž:- 2 páry twistovaných signálních vodičů (stínění každého páru twistu)
- 2 vodiče pro napájení (u I-Linku od Sony nejsou napájecí vodiče, je nutný napájecí adaptér)
- stínění celého vodiče
- Konektory:- 6-ti pinový (napájení do 1,5A)
- 4 pinový bez napájení pro malá zařízení (videokamery)
- 9-ti pinový pro S800 tj. 786,432Mb/s resp. 3,2Gb/s

DVI (DIGITAL VISUAL INTERFACE)
Novější rozhraní pro nekomprimované spojení počítače se zobrazovacím zařízením – primárně určen pro LCD nebo datové projektory, ale možné použití i s jinými typy obrazovek. Pro výstup existují tři typy konektorů, podle toho jestli je potřeba nést digitální, analogový a nebo oba typy signálu – záleží na zobrazovacím zařízení. Maximální rychlosti se liší podle typu kabelu, ale mohou dosahovat necelých 8 Gbit/s.
HDMI (HIGH-DEFINION MULTIMEDIA INTERFACE)
Rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazového a signálu v digitálním formátu – nejen počítač, ale i DVD přehrávač s televizí atp. Zvládá až 8-kanálový zvuk.
Běžný 19 pinový konektor je navíc zpětně kompatibilní pro PC výstup DVI – je tedy možné touto cestou přenášet obraz, ale zvuk už musí jít jinou cestou.

Paralelní porty:
- Paralelní port měl původně sloužit jako alternativa k pomalejšímu sériovému portu připojování tehdejších výkonných jehličkových tiskáren.
- Paralelní port může poslat současně několik bitů přes osm souběžných vedení (vedle sebe). Po dobu, kdy sériový port vysílá jeden bit, paralelní port vysílá celý byte. Paralelní spojení má jeden neduh. Napětí ve všech vedeních vytváří tzv. přeslech, což je situace, kdy se napětí přelévá z jednoho vedení do druhého (zrovna tak, jako je někdy slyšet v telefonu cizí hovor, který se připletl do spojení). Přeslechy bývají horší na delších paralelních kabelech (linkách) a hranice délky většiny paralelních spojení leží někde u 3 metrů.

CENTRONICS
- paralelní rozhraní pro připojení tiskáren LPT
- paralelní rozhraní
- napěťové rozhraní
- 8b sběrnice
- používá asynchronní přenos- nezávislý na čase
- není určeno kdy přijde jaký signál
- přenosová rychlost portu je cca 150kb/s

- TTL (Transistor Transistor Logic)- tranzistorová logika
- závisí na napětí +-5V- logická “0“=0-0,4V
- logická “1“=2,4V-5V

Port využívá:
- 8 zemních vodičů
- 17 signálových vodičů:- 4 ovládací (control)- přenáší signály z počítače do tiskárny (periferie):
- Strobe- identifikuje platnost dat na datových vodičích
- AutoFeed- dává instrukci tiskárně, aby utomaticky vkládala LF za každý CR
- SelectIn- indikuje, že tiskárna byla zvolena
- Init- používá se pro RESET (inicializaci) tiskárny
- 5 stavových (status)- přenáší signály z tiskárny (periferie) do počítače:
- Ack- indikuje přijetí znaku (konec jeho tisku)
- Busy- indikuje, že tiskárna je zaneprázdněna a že nemůže přijímat data
- PE- indikuje, že tiskárna nemá papír
- Select- indikuje, že tiskárna je připravena k činnosti
- Error- indikuje vznik chyby
- 8 datových (data)- přenáší data z počítače do tiskárny

- Umožňuje pouze jednostrannou komunikaci (PC → zařízení). Přenos dat opačným směrem (periferie → počítač) je možné realizovat: 1) Přidáním reverzního režimu:- Nibble mode, Byte mode
2) Použitím obousměrných portů:- EPP, ECP

SSP (Standard Paralel Port)
- Později se objevují požadavky pro připojení i jiných periferií (HDD, CD-ROM, scanner, atd.) prostřednictvím paralelního portu, které vyžadují přenos dat i opačným směrem.
- Umožňuje přenos dat opačným směrem (periferie → počítač)
- Jde již o obousměrný 8b port, který pracuje ve třech módech:
1) Compatibility Mode (Centronics mode)- mód používaný k přenosu dat z počítače do tiskárny, rychlost přenosu je 100 - 200 kB/s (pouze výstup)
2) Nibble Mode- pro přenos dat z periferie do počítače využívá stavové signály
- jeden byte přenáší po čtveřicích bitu (nibble) ve dvou přenosových cyklech.
- rychlost tohoto módu je 50kB/s
- je realizovatelný prakticky na všech standardních paralelních portech
3) Byte Mode- druhá možnost reverzního módu pro obousměrnou komunikaci, na rozdíl od Nibble módu využívá osmi linek a v jednom přenosovém cyklu pošle osm bitů
-  rychlost přenosu je 80 - 300 kb/s (pouze vstup).
- pro přenos dat využívá datových vodičů
- realizovatelný asi na 25% dřívějších paralelních portů, které dovolují využít datové vodiče i pro opačný přenos dat
- Dnes již mnoho paralelních portů využívá tzv. FIFO buffer pro přenos dat v tomto módu, čímž se zvýší přenos dat na 500 kB/s).

EPP (Enhanced Parallel Port)
- EPP byl vyvinut pro zrychlení komunikace obousměrnou metodou, pracuje s osmibitovým vstupem i výstupem a podporuje více zařízení na jednom portu.
- všechny datové přenosy probíhají během jednoho ISA cyklu
- dosahuje přenosových rychlostí (500KB/s-2MB/s)
- připojené zařízení tak může pracovat na podobné úrovni jako zařízení připojené k ISA sběrnici
- určen k připojování zejména zařízení jako jsou HDD, CD-ROM, ZIP disky atd.

ECP (Extended Capabilities Port)
- ECP využívá také obousměrný osmibitový přenos dat
- využívá přímý přístup do paměti (DMA)
- je určen pro vysokorychlostní přenos bloků dat zejména v multitaskovém prostředí a zahrnuje podporu datové komprese RLE (Run Length Encoding)
- určen k připojování scanneru a výkonných (laserových) tiskáren
- poskytuje přenosovou rychlost nad 2MB/s

- K tomu, abychom plně využili rychlosti portů EPP či ECP, musí být splněny následující tři podmínky:
1) paralelní port musí být schopen pracovat v tomto módu
2) ovladač portu musí umožňovat práci v tomto módu
3) periferní zařízení musí být přizpůsobeno k práci v tomto módu

LPT (LINE PRINT TERMINAL)
Paralelní port pro komunikaci PC s periferiemi. Původně pro jednosměrné propojení počítače s tiskárnou, později s dalšími módy dokáže i obousměrný přenos dat a vyšší rychlosti. Nejčastěji využívány dva typy konektorů – 25 pinový D-sub (základní desky PC) a 36 pinový Centronics (tiskárny a jiné periferie) – to že se jedná o rozdílné konektory ale neznamená že zařízení nejde propojit – naopak, spojení lze! V roce 1994 standartizován, definováno pět módu činnosti. Dva důležité:
SPP mode (Mentronix mode)
EPP mode (Enhanced Parallel Port)

SPP mód Jednosměrné rozhraní, které umožňuje přenášet data z počítače na tiskárnu. Jako data akceptuje pouze tisknutelné znaky, přičemž každý má svůj kód – ty přenáší po jednom. Rychlost přenosu okolo 100kB/s. Časový diagram komunikace
1. Počítač si přichystá data (konkrétní jeden znak) na výstup
2. Pokud tiskárna vysílá signál BUSY (zaneprázněn), počká dokud jej nepřestane vysílat
3. Jakmile tiskárna nevysílá BUSY, počítač na datové bity nastaví kód aktuálního znaku a zároveň vyšle signál STROBE – ten dá tiskárně najevo že na datových pinech je aktuální znak
4. Tiskárna zpracovává znak a vysílá signál BUSY dokud neskončí . Jestliže se jednalo o poslední znak, bude vysílat BUSY dokud nedokončí tisk dat které má ve vyrovnávací paměti – teprve po dokončení tisku může paměť vyprázdnit a plnit dalšími znaky.
5. Jakmile je zpracování hotovo, tiskárna potvrdí signálem ACKNOWLEDGE a je připravena přijímat další

EPP mód Enhanced Parallel Port je rozhraní, které umožňuje přenášet data oběma směry. Jde přes něho adresovat -> připojit více než jednu tiskárnu. Vyšší rychlost přenosu – až 2 MB/s. V jednu chvíli ale zvládá pouze jednu operaci – takže může vysílat nebo přijímat data, nebo adresu: Data Write Cycle – vysílání dat Adress Write Cycle – vysílání adresy Data Read Cycle – čtení dat Adres Write Cycle – čtení adresy

2)Strukturovaná kabeláž – horizontální a vertikální rozvody, zásady budování, metalická vedení (koaxiální kabely a twisty) – parametry, měření, vlastnosti.

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
- struktura- předpis (dodržování určitých pravidel)
- Kabeláž tvoří důležitou finanční položku při vytváření sítě. Proto je potřeba typ kabeláže dobře zvážit i s ohledem na perspektivu podniku, technologií sítí a na finanční možnosti.
- Strukturovaná kabeláž je jedna z inženýrských sítí.
- Strukturovaná kabeláž nezávisí na použitém komunikačním protokolu.
- Provedení může být na omítce, v lištách spolu s telefonními rozvody pod omítkou, neboť strukturovaná kabeláž si klade za cíl přenášet jedním druhem kabelu veškeré potřebné informace.
- V případě kabelových spojů je potřeba také uvažovat o typech konektorů.

- musí být: 1) nadčasová- možné budoucí změny minimálních nákladech
2) centralizovaná a decentralizovaná
3) životnost
4) rychlost
5) možnost připojení nových HW technologií
6) univerzálnost- musí fungovat pro přenos dat, hlasu, videosignálu
7) hierarchická struktura- nejednolitá struktura kabeláže

ZÁKLADNÍ PODSYSTÉMY KABELÁŽE
1) Páteřní kabeláž v rámci areálu- spojuje přívodní distribuční místo v areálu s distribučními místy jednotlivých budov
- maximální délka je 1500m bez ohledu na druh kabeláže.
- Vzdálenost k zařízením napojených na distribuční uzly nesmí být delší než 30m.
- Jsou doporučeny mnohovidové i jednovidové optické kabely (s mnohovidovými vlákny 62,5/125um s 4 až 24mi vlákny, twisty s 100 (pref.), 120, a 150 ohmovou impedancí.)
2) Centrální rozvaděč- Je to místo případného připojení sítě na vnější síť. Po areálu pak pokračuje areálový rozvod.
3) Páteřní kabeláž uvnitř budov- která spojuje distribuční místo budovy s distribučními místy jednotlivých podlaží
- Maximální délka je 500m bez ohledu na druh kabeláže
- vzdálenost zařízení nesmí být delší než 20m
- Doporučeny mnohovidové i jednovidové optické kabely. Preferovány jsou stejné kabely jako pro páteř areálu.
4) Hlavní rozvaděč budovy- rozvaděč propojující páteřní rozvody budovy s areálovým rozvodem
5) Horizontální kabeláž- vedoucí od distribučních míst jednotlivých podlaží ke komunikačním vývodům
- je kabelový rozvod spojující koncové zásuvky a mezilehlý komunikační rozvodný kabinet.
- Maximální délka je 90m bez ohledu na druh kabeláže.
- Vzdálenost k zařízením napojených na distribuční uzly nesmí být delší než 10m.
- U horizontální kabeláže jsou preferovány 4 párové měděné symetrické kabely (twisty) UTP/FTP/STP s charakteristickou impedancí 100 (120) ohmů, nebo optické kabely s mnohovidovými vlákny 62,5/125um nebo starší a lacinější 50/125um.
- Dále jsou povoleny symetrické kabely s impedancí 120 nebo 150ohmů a optické kabely s mnohovidovými vlákny 20/150um. Kabel horizontálního rozvodu může být přerušen zásuvkou pouze jedenkrát.
6) Horizontální rozvody- Pro horizontální rozvody jsou doporučeny kabely se 4 twisty 100ohmů s konektory RJ45(k 5). Z nich lze pak sestavit třídu D
- Pro horizontální rozvody jsou doporučeny kabely se 4 twisty 100ohmů s konektory RJ45(k 5). Z nich lze pak sestavit třídu D.
- Nestíněné UTP, stíněné STP twisty. Výhodou stíněných je vyšší odolnost proti elmag. rušení, ale za cenu vyšších nákladů. Pro tyto rozvody se používají nejlevnější kabely, neboť tyto rozvody jsou na metráž nejdelší.
DMA- distribuční místo areálu
DMB- distribuční místo budovy
DMP- distribuční místo patra

PRINCIPY A POSTUP NÁVRHU KABELOVÉHO ROZVODU
1) Při vytváření návrhu kabelového systému je potřeba dodržet několik základních výchozích předpokladů. Jsou jimi:- dodržení maximální délky kabelu mezi panelem a zásuvkou do 90ti metrů;
- zajištění co nejméně rušeného prostředí pro vedení kabelů (např. vyhnutím se souběhu s napájecími rozvody, zejména jsou-li použity pro zářivková svítidla);
- co nejpřesnější odhad množství přípojných míst – raději předimenzovaný, každá dodělávka je dražší než prvotní instalace.

2) Postup vytváření návrhu strukturované kabeláže má několik konkrétních kroků:
- nejdůležitější je uvědomit si co od strukturované kabeláže očekáváme, co na ní bude provozováno a jaký se dá předpokládat vývoj v nasazování nových technologií
- z předchozího bodu nám vyjde jakou technologii, kterou budou rozvody realizovány, je potřeba zvolit
- dál je potřeba vytvořit si plánek patra s vyznačením přípojných míst

3) Na základě plánku je potřeba vytipovat vhodné místnosti pro rozvaděč(e); to se provádí na základě:
- kritérií doporučení místnosti
- topologického hlediska

4) V závislosti na tom, kudy budou kabely vedeny, je nutné zvolit vhodnou technologii jejich vedení.
5) Na základě výše uvedených kroků vznikl hrubý rozpočet kabeláže, plánek rozmístění komponent a vedení kabelů, plus představa postupu realizace kabeláže s harmonogramem. Je možné přistoupit k realizaci rozvodů.


CO OD KABELÁŽE OČEKÁVÁME:
- Strukturovaná kabeláž řeší infrastrukturu pro mnoho typově odlišných způsobů komunikace. Jejím prostřednictvím mohou být realizovány datové přenosy v poměrně široké škále technologií (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, ATM, ISDN, ), telekomunikační přenosy (připojení telefonů a faxů), ale i speciální přenosy jako např. videosignál z klasických kamer. Každá ze jmenovaných (i nejmenovaných) technologií má určité nároky na parametry kabeláže.
- Protože je budování strukturované kabeláže poměrně náročný proces, který může v extrémním případě dokonce ovlivnit statiku budovy, je vhodné věnovat výběru komponent pozornost a zvolit takový systém, který bude sloužit mnoho dalších let. Z tohoto důvodu je vhodné volit sice dražší, ale certifikované kabelové systémy renomovaných výrobců, které mají fyzickou i systémovou záruku.
- Síť nemůže být spolehlivější než její součásti. Proto je její spolehlivost ovlivněna i kvalitou kabelového systému a ten by měl být vybudován z co nejlepších komponent.
Metalická vedení (Koaxiální kabely a twisty) -  parametry, měření, vlastnosti

Kroucená dvojlinka - TWIST
- je druh kabelu, který je používán v počítačových sítích. Kroucená dvoulinka je tvořena dvěma vodiči (párem vodičů), které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny (anglicky: twisted, odsud také twisted pair, či zkráceně „twist"). Oba vodiče jsou v zásadě rovnocenné (i v tom smyslu, že žádný z nich není spojován se zemí či s kostrou).
- U kabelů s větším počtem twistů musí jednotlivé páry sloužit stejným službám (všechny linky musí pracovat ve stejném spektru). Proto u páteřních rozvodů se pro každou službu pokládají zvláštní kabely (telefon, data).

Využití párů linek:
10Mb Ethernet 16 MHz 2 páry
16 Token 20 2
100 fast Ethernet 31 2
155 OC3 ATM 39 2
622 OC12 ATM 25,8 4 Half Duplex
1G       EthernetPAM5 78 2 Full Duplex

Druhy:
UTP- UTP jsou symetrické twisty, nestíněné. Kabely jsou opatřovány konektory RJ-45.
FTP- jsou kabely se čtyřmi nebo více páry a tyto jsou dohromady stíněné po obvodě fólií. Pod fólií je sběrný pásek (vodič, který v případě porušení fólie zajistí propojení přerušených částí).
STP- každý twist je stíněn a navíc je celek stíněn obvodovou fólií, vybaven sběrným páskem.

Koaxiální kabel
- Velmi časté medium, ale nevyhovuje strukturované kabeláži. Propojování je pomocí BNC konektorů. Mezi výhody patří nízké pořizovací náklady, ale není variabilní. Další výhodou je odolnost proti rušení. Používají se zásuvky EAD a kabely EAD jako přípojky k počítačům. EAD umožňuje nerušenou funkci sítě při odpojování a připojování počítače.
- Používají se na vysílačích, přijímačích jako napáječ antén a v počítačových sítích Ethernet.
- Původní Ethernet byl propojován tzv. tlustým koaxiálním kabelem a označoval se jako 10Base-5. Jeden segment mohl být dlouhý až 500 metrů. Na kabel byly napichovány tranceivery, které se připojovaly na AUI port síťové karty.
- K masovému používání Ethernetu došlo se zavedením tzv. tenkého koaxiálního kabelu. Tato varianta se označuje jako 10Base-2. Propojovací kabely se zakončují BNC konektory, mezi ně se vkládají odbočky ke stanicím BNC-T konektory. Ty se připojují přímo na síťovou kartu, nebo adaptérem na AUI port. Délka segmentu je maximálně 185 metrů, ve speciálních případech až 300 - 400 metrů.

MĚŘENÍ KABELÁŽE
- útlum- zeslabení (kolikrát je výkon na výstupu menší než na vstupu
- měří se v decibelech 10logP/P0= 20logU/U0
- přeslechy- dva typy: 1) NEXT- přeslech na blízkém konci (měří se v decibelech)
2) FEXT- přeslech na vzdáleném konci (měří se v decibelech)
- ACR- poměr mezi útlumem a přeslechem (měří se v decibelech)
- POWER SUM ACR- vypočítává se pro každý pár kabelů a udává nejhorší výsledky
- MD NEXT- součet všech přeslechů v jednom páru
- zpoždění- za jak dlouho projde signál

Žádné komentáře:

Okomentovat