Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

MATURITNÍ TÉMATA PRO VYUČOVACÍ PŘEDMĚT. I N F O R M A Č N Í T E C H N O L O G I E. Školní rok : 2011/ 2012

1. Informační technologie a ekologie.
technika, technologie, inovace, podmínky vzniku technologické inovace
informační technologie, informační společnost
průmyslová ekologie a elektrotechnické výrobky
2. Data, přenos signálů, kódování.
zpráva, informace, data, signál, šum
přenosový kanál, přenos signálů, druhy signálů, kódování
3. Reprezentace dat.
datová položka a její vlastnosti, číselné soustavy, kódování, aritmetiky
znak a řetězec znaků, kódové tabulky ASCII a Unicode
zobrazení čísel, pevný formát, záporná čísla, BCD, formát s plovoucí tečkou
4. Počítač a systematizace počítačů.
počítač, charakteristika práce, architektura, organizace, logická struktura
koncepční přístupy, CISC a RISC, základní pojmy: instrukce, adresa, program, postuláty
instrukční soubor, formáty instrukcí, adresový mód, programovací jazyky
5. Generický procesor.
účel, charakteristika, struktura a princip činnosti
formát instrukce, instrukční soubor a adresové módy
fáze vykonání instrukce, provedení instrukcí
6. Paměti a paměťový subsystém.
fyzikální principy činnosti, základní typy a organizace paměťových buněk
paměťový subsystém, hierarchie, operační paměť, paměti cache, virtuální paměť
metody správy paměti – evidence, přidělování a ochrana

7. Operačních systémy.
účel, funkce a typy operačních systémů
struktura OS
8. Technologie procesorů – procesor Intel 8086.
logická struktura, princip činnosti, základní parametry, instrukční soubor
struktura registrů, adresace paměti a operandů, vstup/výstup
přerušovací systém
9. Architektura IA-32.
paměť cache
správa paměti, virtuální paměť
10. Architektura IA-32.
přepínání úloh
přerušovací systém
11. Datové sítě – základní pojmy
základní principy činnosti
referenční model ISO/OSI
taxonomie sítí
12. Prvky datových sítí.
aktivní prvky datových sítí
přenosové cesty
13. Drátové dílčí sítě.
účel, technologie a standardy drátových dílčích sítí
přístupové metody - dělení
IEEE 802.3: realizace fyzické a spojové vrstvy
14. Bezdrátové dílčí a personální sítě.
účel, technologie a standardy bezdrátových dílčích sítí
IEEE 802.11 – WLAN: realizace fyzické a spojové vrstvy
15. Přístupové sítě.
účel, technologie a typy přístupových sítí
16. Propojovací a páteřní sítě.
účel,  specifika a technologie páteřních sítí
17. Strukturovaná kabeláž.
účel, specifikace a standardy, základní pojmy
měřené parametry strukturované kabeláže
18. Internet a jeho struktura.
účel, vlastnosti, technologie, vrstvový model a historie vzniku
adresace, dynamické přidělování parametrů (DHCP)
19. Internetové protokoly.
vrstvový model Internetu
protokoly síťové, transportní a aplikační vrstvy - přehled
20. Internet – systém doménových jmen.
základní principy systému doménových jmen
realizace DNS
21. Internet – aplikační protokoly.
Telnet , FTP, NFS
22. Internet – elektronická pošta.
princip činnosti, protokoly a komponenty, MIME
23. Internet – WWW.
hypertext, vlastnosti a architektura, historie vzniku, protokoly
24. Internet – směrování.
účel, princip funkce, typy směrovacích protokolů
25. Internet – bezpečnost.
proxy a firewall, SSL/TLS

Žádné komentáře:

Okomentovat