Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12. Právní domněnky a fikce

-d. stanoveny Z
-domněnky zavazují SO aby, buď bezpodmínečně nebo podmínečně, předpokládal existenci něčeho, o čem není jisté, že je (či dokonce je jisté, že není)
-dělení PD podle toho, zda jsou závazné bezp. nebo podm.:
1) vyvratitelné („má se za to“, „považuje se“)
-podmínečně závazné - přípustný důkaz opaku
-SO přihlíží, pokud nebyla vyvrácena
-např. domněnka otcovství § 51, 52 z. o rodině …

2) nevyvratitelné („hledí se“, „platí“)
-bezpodmínečně závazné, platí kategoricky - důkaz opaku není přípustný
-např. §47/2 = účastníci za podmínek tam uvedených od smlouvy odstoupili
-v OP používány zřídka
fikce
-v OP výjimečné
-na rozdíl od PD → skutečnost domn. předpokládána většinou existuje - vychází se z lidské zkušenosti x u FIKCE →
-je známo, že fingovaná skutečnost neexistuje, ale z praktických důvodů se za existující považuje - F je P konstrukce
-např. legální vznik příbuzenského poměru mezi osvojencem a příbuznými osvojitele nebo doručení podle § 46/2 OSŘ k němuž dojde i tehdy, jestliže se o něm adresát písemnosti vůbec nedozvěděl.

Žádné komentáře:

Okomentovat