Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezináboženský dialog Buddhismus a Křesťanství

BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

1) počátek – povolání
2) monoteismus
3) existence posvátného textu
4) osoba zakladatele
5) modlitební praxe a liturgie
6) otázka spásy

Buddhismus vznikl z učení Buddhy, jedná se o učení o spáse. Předpoklad je nauka o koloběhu zrození a základem jsou čtyři pravdy. Křesťanství je monoteistické náboženství. Společný jmenovatel je jeden jediný Bůh.
Křesťané věří v jednoho Boha. Člověk v křesťanství potřebuje spásu a není schopen sebe-spasení na rozdíl od buddhismu, kde se člověk může spasit sám. Tuto spásu Buddhisté mají v tzv. nirváně. Každý člověk, aby se mohl spasit, musí projít stejnou cestu jako sám Buddha. Na koci této cesty není útěcha, ale rozplynutí existence člověka v nirváně.
V křesťanství stejně jako v buddhismus je prorokem muž. V křesťanství je to Ježíš Kristus. Kristus zemřel mučednickou smrtí,  byl to nepolitický vůdce,  neměl děti a neoženil se. V Buddhismu je to Siddhárta Gauthama. Žil v letech 563 - 483 př.Kr.  Buddha znamená  - probuzený. Sedm let meditoval a přišel na myšlenku čtyř ušlechtilých pravd (dharma):
1. Všechno je strast (i samotná existence)
2. Strast způsobuje žízeň po životě
3. Je třeba se vymanit ze sansáry (koloběh převtělování)
4. K tomu slouží 8 - dílná cesta (duševní usebrání a očista)
Buddha stejně jako Ježíš Kristus se údajně narodil z neposkvrněného početí. Duch svatý na sebe vzal podobu bílého slona. Matce Buddhy bylo 40 let.
Buddhismus stejně jako křesťanství mají společné hodnoty, jako jsou: pokora, skromnost a ochota pomáhat.
Rozdíl  mezi indickými a semitskými náboženskými představami je: V semitských náboženstvích ( judaismu, křesťanství, islámu) je Bůh pán a člověk jeho služebník, poddaný, kdežto Indové zdůrazňují jejich identitu (totožnost).

Buddha vyložil svoje pojetí správného života vedoucího ke spáse, vyslovil 5 základních příkazů:
1) nezabíjej živé
2) neber, co ti nedávají
3) nemluv nepravdu
4) nepij opojné nápoje
5) nebuď necudný

Těchto 5 příkazů má blízko ke křesťanství. Buddha např. řekl ,,Překonávej hněv srdečností, zlo dobrem... Nikdy nevymizí ze světa nenávist nenávistí, nenávist přemáhá jen láska!,,
Příbuznost s Kristovým učením je dána tím, že oba se v zásadě obracejí ke všem lidem bez rozdílu kasty, stavu, národnosti apod. To znamená, že obě náboženství vyjadřují všelidské hodnoty a mravní normy.
Pro křesťanství je posvátný text Starý a Nový zákon a osoba Ježíše Krista. Pro buddhisty je to Tripitaka, neboli tři koše. Tento buddhistický kánon o třech částech, shromáždila po Buddhově odchodu skupina mnichů. Nejstarší soubor posvátných textů se skládá ze dvou hlav: Vinaje a Sútry. K těmto dvoum hlavám se přidal Abhidharma a později z nich byl vytvořen trojdílný kánon Tripitaka.
Buddhisté kladou větší důraz na meditaci. Avšak v buddhismu rozlišujeme dvě základní formy modlitby: profétickou a mystickou modlitbu. Pro křesťany je modlitba důležitá, pomocí ní se obracejí přímo k Bohu.

Literatura:
1) KUNG, Hanz; BECHERT, Heinz. Křesťasntví a Buddhismus. Praha: Vyšehrad, 1997.

Žádné komentáře:

Okomentovat