Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Fiskální politika spočívá v ovlivňování státních příjmů a výdajů.

Děje se tak prostřednictvím rozpočtu, který navrhuje ministerstvo financí a schvaluje vláda a následně i parlament. Za státní rozpočet odpovídá vláda. Neplnění fiskální politiky - to je důvod k vyslovení nedůvěry vládě.

Za všech výrobních systémů probíhá a postupně se prohlubuje dělba práce (nebo také specializace). První dělba práce se objevila již v primitivních společnostech, prohloubila se v otrokářské společnosti. V období průmyslové revoluce dochází k mnohostrannému rozvinutí dělbě práce. Jestliže je dělba práce je nutná směna produkce. Nejdříve nastává dělba práce daného regionu (např. státu) a později dochází k mezinárodní dělbě práce. Specializace a dělba práce vede k vzájemné závislosti jednotlivých členů ve společnosti. Nejdříve je naturální směna, předpokládalo se že postupem času vymizí, ale i v současné době při složitých obchodních mezinárodních vztazích se dále využívá (barter - směna zboží za zboží), později přistupují peníze.

Jednotlivé druhy zboží mají svou směnnou hodnotu a peníze jsou společným ekvivalentem této směny. Zatímco v Evropě dlouhou dobu byla rozhodující naturální směna, tak ve starých kulturách bylo daleko rozvinutější placení v penězích.

Využití peněz umožňuje rychlé obchodování s minimálními náklady času a úsilí.
Vznik peněz byl předpokladem pro vytváření kapitálu, přičemž kapitál můžeme rozlišit na fyzický a finanční kapitál. Jestliže lidé odloží část spotřeby a tyto prostředky využijí k vytváření kapitálových statků (neboli také k fixnímu/fyzickému kapitálu - budovy továren, strojní zařízení, zásoby vstupů a výstupů)
Finanční a fyzický kapitál dal vznik názvu kapitalismu. Tento systém se zdá být jako nejefektivnější.

Dělba práce ---> Směna ---> Peníze ---> Kapitál


Přednáška č. 4  
Chammurabi (1792 - 1750 př. Kr.)
Homér (8. st. př. Kr.)
Hestoda (8. - 7. st. př. Kr.)
Xenofón (430 - 355 př. Kr.)
Solón (638 - 559 př. Kr.)
Sókratés (469 - 399 př. Kr.)
Platón (427 - 347 př. Kr.)
Aristotelés (384 - 329 př. Kr.)

Žádné komentáře:

Okomentovat