Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vědecké přístupy v ekonomii

Vědecké přístupy v ekonomii

1.    pozorování - shromáždí nejrůznější data a uspořádá je
2.    analýza - analýza údaje zjištěné pozorováním podrobí analýze a dále jsou z nich odvozovány obecné závěry
3.    statistická analýza - umožňuje svými postupy kvantifikovat ekonomické jevy a vyloučit nevýznamné proměnné
4.    experiment - experiment má v ekonomice omezený význam
5.    simulační metody

Omyly v ekonomickém myšlení

•    splnění předpokladu za jinak stejných podmínek
•    zaměňování příčiny a následků
•    celek není vždy součet jednotlivých částí
•    subjektivnost
•    nejistota v ekonomické životě

Problémy ekonomické organizace

Každá společnost musí řešit 3 základní vzájemně související problémy:

CO?
JAK?
PRO KOHO?

Žádné komentáře:

Okomentovat