Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Klastičtí ekonomové vytvořili:

•    vymezení tržního systému (neviditelná ruka trhu - Smith)
•    teorie hodnoty a ceny zboží - v tomto nebyli zcela jednotní. Hodnota zboží a směná hodnota zboží. Hodnota zboží je dána množstvím práce vynaložené na výrobu zboží. Směná hodnota zboží je dána hodnotou, která se vytvoří na trhu v důsledku nabídky a poptávky. Je dána spíše užitečností tohoto zboží. Známý Smithův paradox: voda a diamant. Na vodu nebyla tehdy vynaložená žádná práce (nízká hodnota zboží). Diamant nebyl nutný k životu, ale má obrovskou cenu a tedy i obrovskou hodnotu v práci na jeho vytěžení. Klasičtí ekonomové se domnívali, že vyšší prioritu má hodnota zboží, cena by se měla řídit spíše hodnotou zboží než směnou hodnotou.

Ricardo - hodnota je dána především prací. Z 93 % je dána prací a zbylých 7 % kapitálem. Teorie rozdělování: peníze za produkci se rozdělují mezi majitele pozemků (renta), pracovníky (mzda) a vlastníky kapitálu (zisk). Dělníkům patří pouze prostředky na existenční minimum. Po zaplacení renty a existenčního minima tvoří zisk. Železný zákon mzdový - každý růst populace podnítí vznik pracovních sil.

•    Zákon klesajících výnosů. Diferenciální pozemková renta - (Ricardo) - s úrodností pozemků nebo z jejich polohy se vytváří diferenciální pozemková renta. Mám-li pozemek např. na jižní Moravě, tak mám vyšší příjem než v podhůří. Čím blíže městským centrům (např. v Tuřanech) je výhodnější než ve vzdálených místech.

•    Teorie absolutní výhody v zahraničním obchodu (A. Smith) - dělbu práce rozděluje na mezinárodní dělbu práce, jednak tím zvětšuje trh a jednak tvrdí, že každý má dělat to, k čemu má předpoklady. Ve Skotsku by se nemělo produkovat víno. Je lépe dovážet víno z Portugalska.

•    Teorie komparativní výhody (D. Ricardo) - v rozporu s merkantilisty tvrdí, že i když jeden stát vyrábí všechny výrobky levněji, může být pro něho výhodné se soustředit na výrobky kde má výhodnější poměr neboli relaci čili komparativní výhodu.

Žádné komentáře:

Okomentovat