Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Omezenost zdrojů

přírodní zdroje (půda)
- přírodní zdroje: půda, pozemky
- energetické zdroje: doly k těžbě uhlí, ropná ložiska,...
- neenergetické zdroje
práce
kapitál jsou dlouhodobě použitelné statky, které ekonomika vyrobila proto, aby prostřednictvím nich vyráběla efektivněji další statky (statky sekundární, které vyrobila ekonomika)

Přírodní zdroje a práce jsou zdroje primární (tzn. že vznikly mimo ekonomiku). Kapitál je zdrojem sekundárním, poněvadž je vyroben ekonomikou.

Výroba je organizována pomocí 3 systémů

zvykový
příkazový - centrum rozhoduje o výrobě a rozdělování (může být jak diktátorský, tak demokratický)
tržní - v otázkách rozhoduje systém cen, zisků a ztrát, pobídek a odměn. Firmy vyrábějí ty statky, které poskytují nejvyšší zisky (výrobními technologiemi, které mají nejnižší náklady).

Potřeba lidí vychází z jejich rozhodnutí (tzn. kterých statků a služeb využijí za své mzdy a ostatní příjmy).
Většinou smíšená ekonomika, kde trh rozhoduje o podstatné části výroby a stát nebo společnost zabezpečuje ty statky a služby, které by TS nebylo možno efektivně vyrábět.

Stát (společnost) má 3 funkce:

•    efektivnost - zajištění dokonalé konkurence (likvidace monopolů), eliminace negativních externalit (znečištěné životní prostředí, půda, voda,...) a podpora pozitivních externalit (např. včely, které dále zvyšují produkci zemědělce)

•    spravedlnost - tržní systém produkuje nerovnost v příjmech obyvatelstva, se kterými společnost nesouhlasí a prostřednictvím daní odčerpává abnormálně vysoké zisky a poskytuje sociální podporu soc. slabým skupinám obyvatelstva (např. podpora v nezaměstnanosti)

•    stabilita - stát se snaží snížit negativní dopad hospodářského cyklu, stabilizovat ekonomiku (při rychlém růstu ekonomiku brzdit a naopak podporovat hospodářský růst v období krize nebo v sestupné fázi).

Žádné komentáře:

Okomentovat