Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Boolský model 2.

Řešení jednostranného chování tazatele
Vážením pravděpodobností pro 2 termy, 3 termy → čím víc termů, tím menší hodnota součinu.

Algoritmus:
- vytvoř algoritmus pro všechny kombinace
- spočti pro skupiny maxima
- je splněno kriterium maxima?
- nabídka tazatele (=uživateli)

Boolský model – další problémy

- Neintuitivní výsledky:
- A and B and C and D and E – D neobsahující pouze jeden z uvedených termů nebude vybrán
- A or B or C or D or E – D obsahující pouze jeden z uvedených termů jsou chápány jako stejně významné dokumenty obsahující všechny uvedené termy
- Neumožňuje řízení velikosti výstupu
- Všechny D vyhovující dotazu jsou chápány jako stejně důležité, není možné je uspořádat podle hodnoty relevance

- Obtížně lze realizovat automatickou zpětnou vazbu, tj. na základě D označených v odpovědi za relevantní automaticky modifikovat dotaz
- Vyjadřovací síla Boolského modelu je omezená, jakákoliv množina D popsatelná pomocí termů může být v principu vybrána vhodným boolským dotazem, není však garantováno, že pro jakoukoliv množinu D, je v praxi jednoduché formulovat boolský výraz.
- Spíše umění než věda (je těžké se přesně zeptat)

Žádné komentáře:

Okomentovat