Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Business Systém Planning (BSP) 1.

- nepředpokládá, že v podniku něco dříve bylo
- cíle a přístupy, sestavení teamu, zahájení studie, definice podnikových procesů, analýza dosavadní podpory
- je to jedna z metod zavedená společností IBM popisující postup výstavby podnikového informačního systému
- je to metodika, která začala pohlížet na data, jenž vznikají a zpracovávají se v podniku jako na podnikové zdroje
- každé zdroje musí být řízeny, aby pomohly dosažení cílů podniku

- použitím postupu dle BSP dosáhneme cílů:

• definuje se stálá informační architektura podniku - pokud budeme definovat informační architekturu podniku na výrobu strojírenských výrobků, pak (pokud jsme postupovali správně), je tato architektura nezávislá na organizačních změnách podniku nebo na změnách vyvolaných velikostí produkce, či finančního obratu; jediné co může ovlivnit definovaný informační rámec je změna předmětu podnikání

• stanoví se skutečné priority IS – bez ohledu na konkrétní podnikové zájmy a na individuální cíle kohokoliv

• dojde k zajištění koordinovaného IS s dlouhodobým životním cyklem – bude zajištěna návratnost vložených investic, neboť takto definovaný IS vychází ze skutečných podnikových potřeb a ne z podnikového organizačního uspořádání

• data budou definována jako podnikové zdroje – pokud budou správně definována a bude správně definováno i plánování jejich využití jednotlivými útvary, pak bude činnost IS efektivní

• zlepšení vztahů mezi útvarem pro IS a uživateli a současně bude zvýšena i důvěryhodnost vedení podniku

Žádné komentáře:

Okomentovat