Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Prototypový životní cyklus IS

- prototyp je částečnou implementací produktu (nebo jeho části) v logické, nebo fyzické formě, která prezentuje všechna vnější rozhraní
- tento model vytvořen po roce 1988
- je kombinací prototypování a analýzy rizik
- čtyři základní kroky se při vývoji systému stále opakují a při zopakování jsou již na vyšší (kvalitnější) spirále:

• určení předmětu řešení, alternativ a omezení
• vyhodnocení alternativ, identifikace a řešení rizik
• vývoj produktu pro danou úroveň
• plánování příští fáze

Kumulované náklady
- výhody:
- již v časných fázích modelu je pozornost věnována použití SW
- chyby a nevyhovující postupy jsou odhaleny co nejdříve
- analýza rizik může být použita i pro výběr HW – tedy celého budoucího IS
- při vývoji SW a následujícím vylepšení jsou použity shodné postupy

- nevýhody:
- nevyhovuje při vývoji SW na zakázku (spirálový model poskytuje dosti velkou volnost a obtížněji se pak nechají dodržet smluvně stanovené termíny a ceny celého vývoje)
- je dosti závislý na rizikové analýze (ta musí být prováděna na vysoké odborné úrovni, tak aby nedošlo k opomenutí (přehlédnutí komponent s vyšší mírou rizika)
- potřeba podrobnějšího členění spirálového modelu (spirálový model je vhodnější pro zkušenější pracovníky a projekty menšího rozsahu, pro nezkušené manažery a velké projekty je potřebné model členit na podrobnější kroky a určit kontr. výstupy)

Žádné komentáře:

Okomentovat