Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Určení poslání podniku - Určení dominantních vlivů

- je vyjádřením PROČ VLASTNĚ CELÁ ORGANIZACE EXISTUJE (co je jejím smyslem)
- musí být pro majitele a top management přijato a bráno jednotně jako vlastní cíl každého člena
- musí být vyjádřeno krátce, jednoznačně a srozumitelně
- pokud je definováno více cílů podniku, pak každý musí mít svého vlastníka tj. pracovníka odpovědného za jeho dosahování

Určení dominantních vlivů

- v druhém kroku je nutné definovat ty vlivy, které nejvíce mohou napomoci, nebo naopak zbrzdit až zastavit proces dosažení cíle
- technikou získání vlivů je např. Brainstroming
- příkladem dominantních vlivů – ziskovost zákazníka, legislativní podmínky, budoucí poptávka, ekologické souvislosti ap.
- lze v principu stanovit pomocí Paterova modelu, jenž definuje pět základních vlivů na podnik a se kterým je nutné se vyrovnat:

• nově vstupující konkurenti do daného odvětví
• závislost firmy na zákaznících a zákazníků na firmě
• jak je samotná firma závislá na vlastních dodavatelích
• hrozba náhradních řešení (nových výrobků, technologií ap.)
• intenzita stávajícího konkurenčního boje

- strategie řešení odpovídající výše postaveným vlivům může být:

• strategie odlišení (je nejoblíbenější)
• strategie nízkých nákladů
• strategie cíleného trhu (vyplnění tržních mezer)

Žádné komentáře:

Okomentovat