Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Životní cyklus IS – empirické skutečnosti

1. Zákon trvalé proměny
- systém používaný v reálném prostředí se neustále mění, dokud není výhodnější (nejen cenově) je restrukturalizovat nebo jej nahradit jiným

2. Zákon rostoucí složitosti
- při evolučních změnách je program stále méně přehledný (vzrůstá entropie) a vzrůstá tedy složitost, pro odstranění složitosti je často nutné vynaložit nové dodatečné úsilí

3. Zákon vývoje programu
- v krátkém časovém intervalu se jeví rychlost změn a atributů systému jako náhodná
- z dlouhodobého pohledu se však jedná o samo regulující se proces, jehož vývoj lze statisticky sledovat a předvídat

4. Zákon invariantní spotřeby práce
- rychlost vývoje systému je přibližně konstantní a nekoreluje s vynaloženými prostředky (zdroji)

5. Zákon omezené velikosti přírůstku
- každý systém má jakousi vlastní velikost přírůstku, jenž může být uplatněna v nových verzích, pokud je tato limita překročena, objeví se závažné problémy týkající se kvality a použitelnosti systému

Žádné komentáře:

Okomentovat