Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Určení kritických faktorů úspěchu

- jedná se o určení takových skupin činností, s jejímž správným průběhem velice úzce závisí i průběh domlouvání strategických cílů podniku
- jsou definovány přibližně 4 zdroje a 2 typy kritických faktorů úspěchu

- zdroje:
• vlastní specifické podmínky podnikové činnosti dané oborem činností podniku
• postavení podniku v rámci daného oboru činnosti
• okolí podniku a jeho zákaznické trendy, ekonomika, politika, ap.
• okamžité organizační faktory

- typy:
• sledování – kopírují podnikové události
• výstavbové – způsobují změny v podniku a jsou vyvolávány řídícími pracovníky

- ze zkušeností je doporučováno:
• počet kritických faktorů musí být menší než 8
• každý faktor se musí týkat pouze jediného problému

• každý kritický faktor úspěchu by měl být nutnou podmínkou k úspěšnému naplnění poslání podniku; splnění všech faktorů je pak podmínkou postačující pro naplnění cílů podniku

• všechny faktory jsou si co do naléhavosti, či důležitosti naprosto rovny

• kritické faktory musí být definovány konkrétně a nekopírovat definice poslání podniku (např. znalost kritérií podle kterých nás hodností zákazník, dosažení stavu certifikace dle ISO 9000, zajištění efektivní spolupráce se všemi klíčovými dodavateli)

Žádné komentáře:

Okomentovat