Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Proces Quality Management (PQM) - Plánování IS – PQM

- jedná se o další metodiku vyvinutou firmou IBM, která se zaměřuje na zkoumaní poslání, cílů a faktorů úspěchu podniku jako celku
- jejím cílem je především:

- určit klíčové, rozhodující procesy pro úspěch provozu organizace
- zhodnotit stávající informace do IT
- posoudit kvalitu jejich dosavadního plánování
- identifikovat potřeby nových investic do IT
- stanovit pořadí jejich důležitosti
- zjistit vhodnost nových aplikací IT pro podnik a jejich koordinace s aplikacemi již používanými

Plánování IS – PQM

- pokud správně definujeme podnikové procesy v kontextu s cíly podniku, lze pak najít takové procesy, které nejvíce ovlivňují dosažení podnikových cílů; tím tedy nacházíme procesy, které jsou rozhodující (kritické) pro úspěšný rozvoj organizace
- tým podnikového top managementu, jenž zpracovává studii, by měl být maximálně 10 členů
- vedoucím týmu je sponzor (obdoba sponzora z BSP v kombinaci s vedoucím týmu s BSP)
- hlavním koordinátorem je role facilitátora – musí mít zkušenosti jiných aplikací metody PQM a jeho hlavním úkolem je usnadňovat sponzorovi jeho práci a dohlížet na dodržování metodiky postupu, ostatní členové týmu se přibírají dle momentální situace a potřeby specialistů (ad hoc přístup)

Žádné komentáře:

Okomentovat