Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Business Systém Planning (BSP) 2., Etapy plánování IS – BSP 1. část

BSP dosahuje cílů:

• analyzováním podniku zhora – dolů – studuje podnik od obecností k detailům a současně zapojuje vedoucí pracovníky do projektu tvorby IS
• budováním IS zdola – nahoru – zkoumáním dílčích aplikací po modely a subsystémy
• užíváním strukturované metodologie
• převáděním podnikových cílů na informační potřeby


Etapy plánování IS – BSP - 1. část

1. Sestavení studijního týmu
- je naprosto zřejmé, že členy týmu musí být „ti nejlepší“ pracovníci po odborné i manažerské stránce
- doporučuje se, aby členové týmu se věnovali pouze této činnosti a to po dobu 8 až 12 týdnů – tj. tedy čas pro provedení celé studie
- doporučené složení týmu: executive sponsor, vedoucí týmu, sekretář (dokumentátor) týmu, členové týmu, zástupce hl. dodavatele

2. Příprava a zahájení studie
- je činnost jež provádí vedoucí týmu – ten musí definovat konkrétní cíle, poté nezbytné činnosti k jejich dosažení (shromáždění podkladů, určit jmenovitě osoby, atd.)
- vlastní zahájení provádí většinou sponsor, který objasní strategický cíl BSP a strategický cíl činnosti podniku, všem přítomným na úvodním spol. setkání – dále se objasňují konkrétní cíle, složení týmu, termíny splnění….

3. Definování podnikových procesů
- řízení podniku se provádí konkrétními činnostmi, jenž pak přibližují celý podnik k cíli
- musíme tedy definovat činnosti, které se v podniku vykonávají a pak jim přiřadit hodnotu, jak se podílejí na dosažení cíle (váhy důležitosti)
- při definici činnosti se doporučuje postupovat v souladu se životním cyklem výrobku nebo služby
- dále definujeme organizační místa, která se nejvíce dotýkají podnikových procesů
- sestavíme vazební matici proces – organizační místo (viz. graf) – touto maticí jsme si vymezili podíl organ. Místa na příslušných procesech → máme tedy stanovenou i jakousi velikost důležitostí jednotlivých pracovišť

Žádné komentáře:

Okomentovat