Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Business Systém Planning (BSP) 4., Etapy plánování IS – BSP 3. část

7. Projednávání analýzy s vedoucími pracovníky podniku
- v tomto okamžiku je nutné výsledky analýzy projednat se všemi vedoucími jednotlivých oddělení
- výsledky analýzy a jednání musí být odsouhlaseny vedením podniku

8. Zpracování výsledků analýzy
- nejdůležitější kategorie problémů:
- správnost stanovení cílů (pro podnik i IS)
- organizace podniku (zda odráží řídící filosofii, zda je rozložena správně pravomoc, odpovědnost)
- plánování v podniku (pomocí nichž sledujeme efektivitu)
- dosavadní podpora výpočetní technikou

9. Stanovení priorit v informační architektuře
- v tomto kroku se stanoví pořadí v němž budou prováděny jednotlivé kroky budování IS
- hodnotíme a volíme dle následujících hledisek:
- potencionální přínosy (přímé, nepřímé, zvýšení konkurenceschopnosti)
- vyvolané změny v podniku pro nasazení nové IT (zda rozsah změn a dotčených osob a útvarů v podniku bude adekvátně odražen v konečném efektu)
- pravděpodobnost úspěchu (hodnotit klima v podniku – tj. náklonnost ke změnám)
- naléhavost aplikace

10. Návrh řízení informačních zdrojů
- v této části studie musí být uvedeno, zda dosavadní systém řízení zpracování dat včetně pracovních nákladů, kapacitního omezení, hardware, software a také včetně organizačního uspořádání odpovídají požadavkům, jenž vyplynou z nového systému

Žádné komentáře:

Okomentovat