Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PLÁNOVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 2.

3. Řízení
- nastává doba, kdy se začínají hledat příčiny nepříliš velkého přínosu investic
- jako jedna z příčin bývá uváděna neschopnost vzájemné komunikace „ostrůvků“ – a tak se začíná znovu investovat do síťového vybavení
- management podniku si začíná uvědomovat nutnost sledování toku dat v podniku a tvorby funkčního modelu existujících procesů

4. Integrace
- vedení podniku i vedení IS zahajuje fázi zavádění standardních informačních technologií
- začínají se zavádět standardní databázové systémy a nástroje

5. Správa dat
- veškeré datové zdroje jsou zmapované a jsou kontrolované
- dochází k vývoji nových systémů s přesně definovaným očekáváním jejich přínosu

6. Zralost
- jedná se o okamžik, od kterého jsou veškeré činnosti podniku zmapované
- tyto jsou zcela odráženy v definování informačních systému
- pokus se investuje do nové technologie, nebo do nových aplikací, musí být managementem vše schváleno a přínos musí být opravdu znatelný
- veškeré činnosti jak v IS, tak v jednotlivých odděleních podniku jsou známé a řídí se pravidly, jenž zaručují kvalitní a chtěný vývoj

Žádné komentáře:

Okomentovat