Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stanovení podnikových procesů

- procesy podniku rozumíme navazující činnosti, jenž popisují vnitřní i hranice podniku přesahující popis aktivit; jedná se o aktivity, jenž zabezpečují dodávku zdrojů pro poskytování předmětu podnikání firmy, o procesy zhodnocující tyto zdroje a také o popis procesů zajišťující prodejní činnost

- procesy podniku popisující takové aktivity, u nichž má smysl zkoumat vstupní a výstupní toky dat, stejně tak jako jejich návaznost
- aby nedocházelo k hromadění všeobecně platných názvů podnikových procesů je důležité si stanovit alespoň základní pravidla pro definování procesů

- principy tvorby procesů:

- popis procesu musí obsahovat spojení sloveso + podstatné jméno
- každý proces musí míst svého vlastníka zodpovědného za realizaci procesu
- vlastník procesu musí být členem teamu
- jeden vlastník by měl zodpovídat maximálně za 4 procesy
- kvalita provádění procesů musí být měřitelná (tzn. Uvádíme konkrétní věcné činnosti, jenž mají vstupy a výstupy)
- často se stávám, že procesy (redukovat, zvýšit, optimalizovat ap.)
- v popisu bychom se měli vyhýbat přídavným jménům a příslovcím (jako např. přesně, správně, efektivní….)

Žádné komentáře:

Okomentovat