Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Charakteristika vybraných nástrojů:

V tabulce uvedené nástroje označené kurzívou a barvou popisuje otázka II.1. Racionální metody rozhodování. Popis všech nástrojů značně přesahuje rámec jedné otázky a jsou také současně uvedeny v jiných otázkách proto nebudou dále popisovány. Velká část dalších nástrojů je uvedena ve skriptu: Zonková. Z. Rozhodování managera (str. 81-92), jenž vřele doporučuji .

1.1 rámec projektu; strukturování projektu, nástroje pro plánování a řízení projektu, řízení rizika.

Další pozornost je věnována pouze základním nástrojům pro plánování a řízení projektu, které sledují stěžejní parametry projektu - čas, zdroje a náklady, jenž zároveň tvoří rámcové parametry projektu.

Řízení času

Plánování průběhu veškerých aktivit projektu a sledování důležitých termínů je stěžejní úlohou projektového řízení. Cílem je minimalizovat celkovou dobu potřebnou pro provedení projektu. Základem řízení času je dobře provedená analýza, základní časový plán. V zásadě plánování a kontrola průběhu aktivit a plnění termínů mohou být provedeny pomocí termínových listin, úsečkového diagramu nebo síťové analýzy. V termínové listině jsou procesům přiřazeny termíny ukončení, úsečkový diagram znázorňuje chronologicky řazené procesy pomocí navazujících úseček, síťový graf představuje grafický model znázornění následnosti procesů. Největší praktickou aplikovatelnost vykazují metody síťové analýzy, jsou také nejlépe ošetřeny řadou softwarových produktů (Superprojekt, Primavera, Storm, MS Project apod.).

Žádné komentáře:

Okomentovat