Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dekompozice projektu předpokládá postup v následujících krocích:

rozčlenění struktury projektu

tvorba seznamu balíků práce

určení členů projektu

určení jednot. úloh a odpovědnosti účastníků projektu (průvodky balíků práce)-vytvoření projektových organigramů

popis jednotlivých prací

výběr osob na projektové pozice

Provedená dekompozice má vliv nejen na vnitřní organizaci projektového řízení, ale také na jeho organizační začlenění do kmenové organizace podniku investora. Plán struktury projektu je tvořen postupným horizontálním a vertikálním členěním projektu, které může být provedeno podle jednotlivých činností, podle vlastností projektu a podle fáze. Abychom dospěli ke správné detailizaci projektu je nutné použít více kriterií; rozčlenění pouze podle jediného kriteria vede k horizontálnímu rozvoji projektové struktury. Naopak více, po sobě aplikovaných kritérií vede k vertikální struktuře. Výsledný hierarchicky strukturovaný graf (větvený graf, strom) dává přehled o jednotlivých dílčích úlohách v projektu a jejich souvislostech .

Při vlastní dekompozici projektově řešeného problému, je vhodné kombinovat dva základní přístupy k dekompozici – objektově a funkčně orientovaný přístup.

Žádné komentáře:

Okomentovat