Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tabulka pokračování:

1. Koncepční

2. Zajištění variantnosti řešení

Rozhodovací analýza

3. Odhady variant rozvoje systému a jeho okolí

Prognostické metody systematického řešení problémů:

Extrapolace

Scénáře

4. Základní odhady proveditelnosti vč. potřeby zdrojů

Základní rozhodovací matice,

Síťová analýzy

Odhadu rizika, rozpočtu,

Optimalizační metody

5. Tvorba koncepcí

Systémová analýza a syntéza,

Systémový přístup

6. Koncepční

7. Specifikace funkcí

Hodnotová analýza

8. Znázornění variant rozvoje koncepcí

Rozhodovací stromy

9. Stanovení harmonogramu prací

Síťová analýza, řízení času

10. Stanovení technické a ekonomické proveditelnost i

Strukturní analýza,

Optimalizační metody,
(lineární programování)

Modely analýzy proveditelnosti

11. Tvorba týmu

Zásady týmové práce vč. tvorby týmu

12. Analýza výchozí rozhodovací situace

Metody analýzy okolí,

Systémová analýza

Žádné komentáře:

Okomentovat