Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tato preference je vyjádřena umístěním černého bodu do odpovídajícího vrcholu.

S ohledem na tuto preferenci pak projektový manažer vybírá příslušné techniky a metody, ostatní parametry pak podřizuje preferovanému cíli. Takový postup však neodpovídá efektivnímu projektovému řízení - preferování pouze jednoho (ale i pouze dvou) parametru vede k řešení suboptimálnímu. Projektové řízení se musí vyznačovat integrovaným řízením kvality, času i nákladů, což představuje adekvátní použití nástrojů, technik a metod. Z požadavků kladených na efektivní průběh projektu v jeho životním cyklu lze odvodit potřebu základních nástrojů projektového řízení (následující tabulka).

1. Fáze životního cyklu

2. Aktivity

3. Nástroje, techniky, metody

4. Iniciační

5. Analýza problému

Systémová analýza

6. Tvorba námětů

Prognostické metody tvůrčího řešení problémů:

Brainstorming

Brainwriting

Gordonova metoda

Interview

Dotazník

7. Třídění námětů

Metody odborného posouzení:

Kardinální,

nominální,

ordinální stupnice

Vážené hodnocení variant

8. Formulace cílů

Operační výzkum

Žádné komentáře:

Okomentovat