Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tabulka pokračování:

1. Návrhu

2. Dekompozice problému

Systémový přístup,

Atomizace projektu,

Síťová analýza

3. Příprava a uzavírání smluv

Smluvní management

4. Vnitřní organizace

Organizační diagnostika

5. Celkové a dílčí harmonogramy

Síťová analýza, řízení času

6. Výběr vhodných dodavatelů

Rozhodovací analýza

7. Realizace

8. Řízení a kontrola projektu-

Síťová analýza,

Řízení financí,

Řízení zdrojů a nákladů

9. Dokumentace veškerých aktivit

Dokumentační management

10. Zavedení

11. Zavedení výsledku

Systémový přístup,

Logistika,

Metody operačního výzkumu
(obsluha, údržba, obnova)

12. Celý životní cyklus

13. Informační zajištění

Tvorba systémů na podporu rozhodování

14. Organizační zajištění

Organizační diagnostika

15. Dokumentování

Dokumentační management

16. Práce s lidmi

Techniky práce s lidmi

Žádné komentáře:

Okomentovat